Skip to content

BREAKING – කතානායකවරයා නිකුත් කරන නිවේදන පමණක් ජනපතිගේ නිල නිවේදන ලෙස සලකන්න – ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය

  • by

BREAKING – කතානායකවරයා නිකුත් කරන නිවේදන පමණක් ජනපතිගේ නිල නිවේදන ලෙස සලකන්න – ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශයBREAKING NEWS – කතානායකවරයා නිකුත් කරන නිවේදන පමණක් ජනපතිගේ නිල නිවේදන …
#BREAKING #කතනයකවරය #නකත #කරන #නවදන #පමණක #ජනපතග #නල #නවදන #ලස #සලකනන #ජනධපත #මධය #අශය
[vid_tags]
BREAKING – කතානායකවරයා නිකුත් කරන නිවේදන පමණක් ජනපතිගේ නිල නිවේදන ලෙස සලකන්න – ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය

BREAKING

chat-whattsapp.com

film sub eng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *