Skip to content

Nepali News 🔴 आज ३१ गते निर्वाचनको नतिजा आयो, बधाई छ बालेनलाई, झडपमा धेरैको मृ'त्यु, कहाँ केके भयो ?

  • by

Nepali Information 🔴 आज ३१ गते निर्वाचनको नतिजा आयो, बधाई छ बालेनलाई, झडपमा धेरैको मृ'त्यु, कहाँ केके भयो ?at the moment nepali information,at the moment nepali information dwell,at the moment nepali information 24,at the moment nepali samachar,at the moment nepali khabar,at the moment nepali information …
#Nepali #Information #आज #३१ #गत #नरवचनक #नतज #आय #बधई #छ #बलनलई #झडपम #धरक #म39तय #कह #कक #भय
[vid_tags]
Nepali Information 🔴 आज ३१ गते निर्वाचनको नतिजा आयो, बधाई छ बालेनलाई, झडपमा धेरैको मृ'त्यु, कहाँ केके भयो ?

Nepali

chat-whattsapp.com

volcanion evolution

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *