Skip to content

Today News 🔴 आज चुनावको दिन, जताततै झडप, १३ जनाको मृ'त्यु, धेरै ठाउमा हवाई फा'एर, कसले कहिँ जित्दै

  • by

At the moment Information 🔴 आज चुनावको दिन, जताततै झडप, १३ जनाको मृ'त्यु, धेरै ठाउमा हवाई फा'एर, कसले कहिँ जित्दैas we speak nepali information,as we speak nepali information reside,as we speak nepali information 24,as we speak nepali samachar,as we speak nepali khabar,as we speak nepali information …
#At the moment #Information #आज #चनवक #दन #जततत #झडप #१३ #जनक #म39तय #धर #ठउम #हवई #फ39एर #कसल #कह #जतद
[vid_tags]
At the moment Information 🔴 आज चुनावको दिन, जताततै झडप, १३ जनाको मृ'त्यु, धेरै ठाउमा हवाई फा'एर, कसले कहिँ जित्दै

Today

chat-whattsapp.com

fac book

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *